Buďte v obraze

Stejně jako většina lidí nemáme rádi zbytečné maily. Pokud něco přistane ve Vaší schránce, sami věříme, že by Vás to mohlo zajímat.

Roháč

Přihlásit se

Přihlásit se

Ještě nemáte účet? Registrace

VODNÍ AUDIT DOMÁCNOSTI

Zjistěte jednoduše překvapující pravdu o spotřebě vzácné vody ve vaší domácnosti.

Denisa Tomášková | 25. 6. 2021

Jak na vodní audit domácnosti?

Především bychom si měli říci, co to vodní audit je a proč bychom ho vlastně měli dělat?

Naše tělo je ze 70% tvořeno vodou a spotřebuje denně dva až tři litry vody na svůj chod. To máme při pěti lidech v domě, nebo v bytě, 15litrů vody denně. Průměrná spotřeba vody na člověka je v ČR kolem 100l/den, máme zde tedy přibližně 97litrů vody na člověka denně, které někam odtékají.

Vzhledem k tomu, že pomalu nastává doba, kdy bude voda vzácná a patřičně drahá, je užitečné zmapovat, kam nám naše voda teče a následně si říci, jak můžeme naši spotřebu vody snížit, aniž by to výrazně ohrozilo náš komfort.
V některých oblastech už tato situace v suchých létech nastala a mnozí z nás pocítili na vlastní kůži, jaký je život s omezeným přístupem k čisté vodě.

Právě k mapování spotřeby vody nám slouží vodní audit domácnosti, který si může lehce udělat každá rodina, a který nám dá poměrně přesné informace o tom, kam nám voda utíká a upozorní nás na to, kde můžeme zatočit se ztrátami vody a ušetřit vzácný zdroj. V neposlední řadě může mít vodní audit nemalý dopad na naši peněženku, neboť úspora vody rovná se peníze, které nemusíme za vodu zaplatit. 

Vodní audit je jednoduché sečtení spotřeby vody, kterou využíváme na různé aktivity v  domácnosti.

Měříme množství vody kterou:

  • Sníme nebo vypijeme
  • Spláchneme do záchodu
  • Se kterou se vysprchujeme/vykoupeme
  • Použijeme na mytí rukou a čištění zubů
  • Použijeme na praní
  • Použijeme na mytí nádobí
  • Použijeme na umývání podlah a povrchů
  • Použijeme na zalévání květin nebo zahrady
  • Použijeme na napouštění bazénů a jezírek
  • Použijeme na jiné aktivity

  A teď se podívejme, proč se vlastně máme trápit s měřením jednotlivých kategorií, když máme vodoměry a spotřebu vody nám každoročně vyúčtuje vodárenská společnost.

Důvod je prostý: jak opakovaně potvrzují účastníci našich permakulturních kurzů, zmapování množství vody na určité aktivity může být velmi překvapující.

Může nám ukázat, že je dobré se naučit používat šetřící tlačítko na splachovadle na záchodě nebo se zamyslet nad způsobem mytí nádobí. Hlavně nám ukáže problematická místa a umožní nám s nimi pracovat - vypínat vodu během čistění zubů, při nákupu spotřebičů kontrolovat, jakou mají spotřebu vody, dát si raději sprchu, než vanu… prostě se stát lidmi, kteří jsou si vědomi vody a její nesmírné hodnoty pro náš život.

Jak vodní audit domácnosti probíhá?

Nejprve je potřeba si říci, jak dlouhé časové období chceme pokrýt. Z naší zkušenosti je třeba mapovat alespoň jeden týden, a to v době plného provozu domácnosti. V průběhu jednoho týdne máme dny, kdy jsou všichni členové domácnosti doma, pere se, vaří se, a je tedy mnohem větší spotřeba, i dny kdy se všichni rozutečou do práce, do školy a spotřebovávání vody se tím přesouvá na jiná místa.

Minimální doba trvání vodního auditu je tedy jeden týden, i když lze samozřejmě mapovat déle.

Pro dobu trvání vodního auditu umístíme na všechna místa, kde se voda spotřebovává, záznamové papíry a tužku, aby mohl každý lehce zaznamenat svou spotřebu. Dobře poslouží i barevné nalepovací kartičky, které můžeme každý večer posbírat a nahradit novými.

Po skončení mapovacího období sebereme všechny záznamy a spočteme množství vody spotřebované na jednotlivých místech.

Pokud chceme měřit spotřebu v místech, kde není úplně jasné, jaký objem vody odtekl, pomůžeme si buď nádobami o známém objemu nebo přibližným určením.

Pojďme se teď podívat jak může měření spotřeby vypadat v praxi.

Koupelna

V koupelně máme WC, umývadlo a vanu se sprchovým koutem.

Naše WC má splachovadlo na 'malý'a 'velký' šplouch.

Vedle WC umístíme záznamový arch, na kterém bude napsáno 'malý' a 'velký' a kdokoli bude splachovat záchod, udělá čárku do patřičné kolonky.

U novějších nádrží na splachování WC bývá objem malého šplouchu 3l a velkého šplouchu 6l, dohromady tedy můžeme na jedno spláchnutí spotřebovat 9l vody. Starší nádržky mají objem větší - někdy až 20l. Je dobré alespoň orientačně zjistit, do jaké kategorie spadá naše WC.

Co se týká měření vody v umývadle, je možné změřit množství, které proteče za jednu minutu a vytvořit záznamový arch kde budou zaznamenány minuty, kdy vody tekla. Více se však osvědčila metoda "vědro v umývadle" kdy do umývadla umístíme nádobu o známém objemu a pokaždé, když se nádoba naplní a někdo ji vyprázdní, zaznamená se čárka do záznamového archu.

Ve sprše měříme délku sprchování, obvyklá spotřeba vody za jednu minutu sprchování je cca 8l, toto množství se však opět může lišit podle používané sprchové hlavice, takže je lepší si odměřit množství vody, které vám za minutu ze sprchy skutečně vyteče.

Do záznamového archu u sprchy členové domácnosti zapisují minuty, které se sprchovali.

Koupeme-li se ve vaně, je množství vody dáno objemem vany. Vanu pro děti často nenapouštíme plnou, takže je opět dobré odměřit, kolik proteče vanovým kohoutkem vody za minutu a změřit dobu, po kterou se vana napouštěla.

Spotřeba vody v automatické pračce bývá uvedena v manuálu, může se lišit podle programu, takže je opět dobré udělat záznamový arch, na kterém je zapsáno, kolikrát jsme použili jaký program.

Kuchyně

Kuchyně je dalším místem, kudy protékají hektolitry vody týdně. Obzvláště tam, kde se myje nádobí pod tekoucí vodou.

Pro kuchyně je vhodné umístit "vědro" do kuchyňského dřezu a zaznamenat každé jeho vyprázdnění.

Myčky nádobí mají svou spotřebu vody na jeden cyklus uvedenu v manuálu.

Vodu spotřebovanou na pití a vaření zaznamenáváme zvlášť - v litrech nebo decilitrach, podle objemu nádob. Pro zjednodušení však opravdu můžeme počítat s cca 3 litry na člena domácnosti na den, toto číslo je v porovnání s ostatní spotřebou docela malé a moc se nemění.

Zahrada

Dalším místem, kam odtéká voda v našich domácnostech je zahrada a květiny v bytech.  Spotřeba na zalévání je nejvíce variabilní položkou na seznamu, jednak v průběhu roku, jednak podle velikosti zahrady a způsobu hospodaření  na zahradě. Máme zahrady, které za sezónu "vypijí" několikrát více, než celý dům za celý rok a máme stejně velké a krásně zelené zahrady, které mají spotřebu vody díky chytrému hospodaření úpně minimální. Spotřeba vody na zalévání rozhodně patří do vodního auditu už proto, že je nejsnáze ovlivnitelná jednoduchými technikami, jako je sběr dešťovky, mulčování a chytré způsoby závlahy.

Co se týká ostatních pijanů vody v našich domácnostech, je dobré si jich všimnout a pokud se projevují pravidelněji, například mytí auta nebo výměna vody v akváriu, je dobré je do vodního auditu zaznamenat.

Na konci mapovacího období spočítáme a zapíšeme spotřebu vody v jednotlivých kategoriích a získáme tak přesný přehled, ka mám utíká naše voda. Pro zjednodušení jsme vám připravili tabulku.

VODNÍ AUDIT

Vyhodnocení jednotlivých záznamových archů.

  Do posledního rámečku sečteme poslední sloupec nebo poslední řádek a vyjde nám, kolik vody spotřebujeme za týden.

Soubory ke stažení

Vodní audit tabulka.pdf

PDF (27.1 kB)
Stáhnout